Dinamització de la demanda:

Enguany, la dinamització de la demanda es treballarà focalitzant en els sectors de la salut, indústria, agropecuari i empreses de serveis públics (utilities).

Per a cadascun d’aquests sectors es defineixen plans específics de treball que tenen com a objectiu posar en contacte l’oferta de l’ecosistema IoT amb la demanda. Per portar-ho a terme, primerament, es realitzen jornades de difusió tecnològica adaptades al sector, a través de píndoles informatives i apropant els casos d’èxit. A continuació, es recullen els reptes dels principals agents agregadors del sector, per tal de fer-los visibles per als membres de la comunitat. Finalment es conclou el procés en un brokerage event on oferta i demanda es posen en contacte amb dinàmiques de matching B2B.

El treball amb els diferents sectors, s’articula mitjançant els Grups de Treball sectorials. Els sectors amb els que es col·labora s’actualitzaran anualment.

Networking i col·laboració:

S’incentiven activitats de networking entre membres, a la vegada que es fomenta la col·laboració per a la presentació de propostes conjuntes a calls tant nacionals com internacionals.

Visibilitat de l’aliança i els seus membres:

Des de l’Aliança es propicia la participació a diferents congressos i jornades internacionals per donar a conèixer la comunitat així com als seus membres, que es veuen beneficiats de la marca de l’IoT Catalan Alliance.

Dinamització de l’Aliança:

Es duen a terme diverses activitats per dinamitzar el clúster:

  • Jornades internes: on es presenten els objectius anuals i es fomenta el networking entre els membres.
  • Jornada IoTSWC: sota el marc del IoT Solutions World Congress, es realitza un acte obert de l’Aliança a fi que els seus membres puguin donar-se a conèixer i compartir les seves experiències.
  • Nous sectors: es busquen noves sinèrgies i col·laboracions amb altres sectors per a la creació de noves oportunitats de negoci.
  • Perfils professionals: es visiten regularment universitats i centres de formació professional, per afavorir la transferència de professionals del sector a les empreses membres de l’Aliança.

Urban Lab:

L’IoT Catalan Alliance proporciona accés a un laboratori urbà per a què els seus membres puguin testejar les seves solucions en entorns reals, gràcies als acords de l’Aliança amb diversos municipis catalans. Aquest laboratori, anomenat Laboratori SmartCatalonia, està disponible per a tots aquells membres de la IoT Catalan Alliance que disposin de productes en fase de desenvolupament, propera al mercat i que necessitin validar-la solució.

A més, l’Aliança té diferents acords amb d’altres laboratoris, de manera que els seus membres poden dur a terme proves pilot per a diferents especificacions tècniques.