Informació

Empreses del sector Indústria, Logísticia, Retail i Salut utilitzen les solucions de tracking IoT desenvolupades per Tracktio, que permeten a les empreses traçar en temps real i posicionar amb alta precisió actius de tot tipus com mercaderies, palets així com també treballadors o clients.

Quina activitat desenvolupen dins el món IOT?

L’arquitectura consta de tags amb sensors, estacions base wireless i una plataforma software amb alt component d’algoritmes RTLS i standards IoT per a l’anàlisi de dades, predicció d’esdeveniments i visualització.

Tracktio ofereix solucions IoT adreçades a 3 verticals:

  • Indústria i Logística: automatització de processos, control de stocks i localització de treballadors en entorns perillosos.
  • Hospitals: optimització del flux de pacients, localització d’equips d’electromedicina i traçabilitat de visitants.
  • Retail: automatització de botigues, inventaris i monitorització del comportament dels clients en temps real.

Informació de contacte

Tracktio
C/ Forasté, 17, Baixos 2a
08022 – Barcelona

Fran Pinyol
(+34) 686463982
fran@tracktio.com