Informació

Tecsidel és una empresa amb 240 professionals, 3 oficines a Espanya i 7 a l'estranger que desenvolupa software i integra sistemes IT avançats, en tres àmbits: Sistemes de Peatges i ITS, Sistemes Logístics i Solucions TIC.

Quina activitat desenvolupen dins el món IOT?

Des del seu rol de ‘System Integrator’, sense entrar a concretar cap àmbit de negoci o domini funcional de ’End-User’ o d’aplicació, ni tampoc tecnològic,  Tecsidel identifica IoT com un entorn o planta constituït per múltiples elements a connectar bidireccionalment amb sistemes de nivell superior, mitjançant nous protocols i interfícies de comunicació o d’altres ja existents a reutilitzar (TR-069) que constitueixen fonts de dades i esdeveniments de molt volum, a processar preferiblement en el moment en aquests què es generen aplicant-hi paradigma BIG DATA, en les modalitats Batch en bases de dades com Hadoop o columnars (en CLOUD i/o ON PREMISE) Real Time, tant per a sensoritzacions múltiples ubicades en un sol punt (via xarxes FO) com per sensoritzacions distribuïdes però més simples (via  xarxes NFC ···> PLC / WiFi  ···> accés CSP / UNB).

Informació de contacte

Tecsidel
Castanyer, 29
08022 – Barcelona

Ramon Figueras
(+34) 639 754 779 | 93 292 21 10
ramon.figueras@tecsidel.es