Informació

Sopra Steria es líder europeu en transformació digital i proporciona un dels portfolis de serveis més complerts “end-to-end” del mercat: consultoria, integració de sistemes, desenvolupament de software, gestió de infraestructures i serveis per a processos de negoci.

Quina activitat desenvolupen dins el món IOT?

  • Sopra Steria desenvolupa en més de 20 païssos arreu del món projectes orientats a la transformació digital en l’àmbit tant privat com públic.
  • Sopra Steria centra la seva activitat en l’aplicació de la innovació per al desenvolupament de solucions orientades al desenvolupament de la societat digital, els territoris intel·ligents i el desenvolupament de la Internet de les Coses.
  • L’oferta de Sopra Steria en relació a la IoT i els territoris Intel·ligents, s’estructura en quatre grans àrees: Transport i Mobilitat, Energia i Ecoeficència, Desenvolulpament Econòmic i Social i la Ciutadania i les Dades.

Informació de contacte

SOPRA STERIA
Casanovas, 2-4 8a
08011 – Barcelona

Sonia Cañizares Pino
658832594
sonia.canizarespino@soprasteria.com