Informació

s::can Messtechnik GmbH, fundada l’any 1999 a Viena, és una empresa dedicada plenament al monitoratge de la qualitat de l’aigua on-line. Els productes s::can mesuren a temps real un ampli rang de paràmetres en aigua potable, residual i aplicacions industrials i mediambientals. Són precisos, intel·ligents, robustos i necessiten molt poc manteniment.

Quina activitat desenvolupen dins el món IOT?

  • Optimització en l’operació dels actius d’empreses gestores d’aigua potable i aigua residual mitjançant el monitoratge de la qualitat de l’aigua en continu. Tant en les estacions de tractament com en les xarxes de distribució i clavegueram.
  • Estalvi de reactius i major control dels processos de producció i depuració d’indústries lleteres, cerveseres o papereres, entre altres.

Informació de contacte

s::can Iberia Sistemas de Medición S.L.U.
Ciutat de Granada 28 bis, 1a planta, 08005 Barcelona
+34 930218447

Twitter
LinkedIn

Jordi Raich Montiu
jraich@s-can.es