Informació

Nelmia Robotics Insight és una empresa de serveis de consultoria especialitzada en els sectors de la robòtica industrial i dels serveis professionals, la indústria 4.0 i la innovació tecnològica combinatorial. Nelmia opera des de Barcelona i Boston.

Quina activitat desenvolupen dins el món IOT?

  • Anàlisi de mercat i difusió de l’efecte transformacional de la nova robòtica en els negocis.
  • Detecció d’oportunitats i assessorament per a la implantació de la robòtica en tots els sectors industrials i de serveis.
  • Acompanyament a les PIME en els seus processos d’automatització amb l’ús de robots col·laboratius.
  • Assessorament en el disseny i implantació de sistemes ciber-físics per a la indústria 4.0.
  • Assessorament en el disseny i implantació de tecnologia robòtica urbana per a les smart cities.

Informació de contacte

Nelmia
Consell de Cent, 375, 2n 1a
08009 – Barcelona

Michael Loughlin
+34 666 443 814
michael.loughlin@nelmia.com