Motivació

Vandemoortele ens va demanar solventar alguns errors de la seva gestió de canvis.

Objectiu

 • Automatitzar la gestió dels canvis de producció.
 • Fer els canvis més eficients.
 • Facilitar el manteniment, actualització i actuacions sobre el procés.
 • Produir més en menys temps.

Solució tecnológica

S’ha desenvolupat una aplicació amb tecnologia web on es poden crear i gestionar de forma dinàmica:

 • Tots els possibles criteris de classificació d’un producte.
 • Tots els càlculs a realitzar per a classificar un producte.
 • El resultat de les possibles combinacions de criteris.
 • Els costos de les combinacions tipus.

I que comunica amb d’altres sistemes per a recollir:

 • D’un ERP: els productes a produir i les seves característiques.
 • D’un MES: Ingredients i composicions de cada producte.
 • D’un ERP: Configuració necessària de cada línea per a produir cada producte.

Per a:

 • Calcular de cada possible canvi els criteris i les combinacions que hi intervenen.
 • Mostrar les compatibilitats/incompatibilitats i les accions a realitzar per a dur a terme el canvi.
 • Calcular els costos del canvi, en material, temps i diners.
 • Comunicar els costos al ERP per tal de reordenar les produccions de la forma més eficient possible.

Model de negoci

Ha estat inversió del grup Vandemoortele, amb pilot a la fàbrica de Santa Perpetua i posterior implantació a totes les seves fàbriques.

Resultats

 • Millora de la disponibilitat de cada línia de producció en un 20%.
 • Millora d’un 15% d’OEE a cada línia.
 • Reducció de 2⁄3 dels passos necessaris per a completar un procés.
 • Sistema de càlcul dinàmic, adaptable pel client a cada fàbrica i a la pròpia evolució dels productes i normatives.
 • Reordenació de les ordres de producció de forma més eficient.
 • Revisió de comportaments des dels departaments de supervisió i qualitat.
 • ROI, en mesos: 10 mesos.

Estat actual

Està operatiu a la fàbrica pilot i s’està implantant a la segona planta.