Motivació

La necessitat d'un client i la seva possible repercusió en altres sectors relacionats amb la gestió de la propietat i el manteniment.

Objectiu

Optimitzar la gestió del manteniment d’ascensors per a oferir un servei de qualitat a un menor cost.

Solució tecnológica

Es va utilitzar la tecnologia Lora per comunicar ascensors, en molts casos, amb problemes de cobertura.

D’aquesta manera, l’ascensor en sí pot reportar les seves pròpies incidències a través d’Internet i aquestes ser rebudes i tractades per l’empresa mantenidora ràpidament.

Model de negoci

D’una banda, es va aconseguir finançament de la Comisió Europea per fer un pilot a Barcelona. De l’altra, les empreses interessades, com ho van ser l’empresa fabricant d’ascensors i de programari de gestió de la propietat, van ajudar en la seva posada en marxa.

Resultats

Mitjançant el pilot s’ha demostrat, a nivell tècnic la idoneïtat de la tecnologia, i sobretot, a nivell funcional del servei, s’ha demostrat que la connectivitat d’ascensors és un pilar bàsic per poder competir en el mercat.

Els avantatges que ofereix són indiscutibles. Milloren el servei considerablement i suposa una reducció de costos a empreses mantenidores.

Estat actual

El pilot està operatiu al Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya. Mentrestant, la tecnologia s’està duent a producte per sortir al mercat al llarg d’aquest any.