Informació

KEACOUSTICS és una enginyeria acústica, soroll i vibracions de Barcelona, especialitzada en gestió de la contaminació acústica en base a  sensors de soroll IoT. A partir de la xarxa d’especialistes i professionals multidisciplinaris, formem i proveïm el millor equip d’experts per cada projecte.

Quina activitat desenvolupen dins el món IOT?

Keacoustics ofereix solucions per al monitoratge acústic, anàlisi de dades i presa de decisions amb el suport d’un equip multidisciplinari d’enginyers i tècnics experts en contaminació acústica.

  • Monitoratge acústic online: La solució web KENOISE permet el control precís de la contaminació acústica a partir de les dades de tots els sensors de soroll, una anàlisi de dades multivariable i la compartició d’informació amb la ciutadania o altres partners.
  • Integració d’estacions: Suport en l’elecció de la sensòrica i de les solucions tecnològiques, aportant solucions per a cada client. Es treballa amb els millors proveïdors de sensors de soroll i facilitadors de tecnologia.
  • Anàlisi de dades: La gran quantitat de dades obtingudes és analitzada mitjançant eines especialitzades, facilitant la gestió de la contaminació acústica i la presa de decisions.

Informació de contacte

Keacoustics
605 431 416

Pere Artís Gabarró
info@keacoustics.com