Informació

KEACOUSTICS és una enginyeria d'acústica avançada, soroll i vibracions, experta en gestió, lideratge i execució de projectes innovadors d'alt valor en situacions d'especial complexitat en entorns urbans, ambientals, arquitectònics i industrials. A partir de la xarxa d’especialistes i professionals multidisciplinaris, formem i proveïm el millor equip d’experts per cada projecte.

Quina activitat desenvolupen dins el món IOT?

KENOISE és una eina online personalitzable de gestió del soroll urbà que integra serveis professionals i dispositius ambientals, destinada a tècnics municipals i enginyeries i que permet la visualització de nivells de contaminació acústica de manera objectiva i comparable.

Hem desenvolupat una eina d’enginyeria dedicada als professionals de la gestió ambiental i actuació contra la contaminació acústica, amb l’objectiu de proporcionar entorns urbans o periurbans més silenciosos.

L’eina permet integrar sensors de diferents proveïdors, realitzant anàlisis de les mesures acústiques segons legislació vigent, proporcionant índexs i càlculs fiables, segurs i objectius. La visualització de les dades es realitza mitjançant un mapa virtual, mòduls de gestió d’alarmes i gràfics de valors històrics.

KENOISE és altament flexible i costumitzable. Permet disseminar part de les dades a la ciutadania per tasques de sensibilització i conscienciació ambiental.

KENOISE es pot integrar amb SENTILO i altres sistemes tecnològics propis de la gestió municipal.

Informació de contacte

Keacoustics
605 431 416

Pere Artís Gabarró
info@keacoustics.com