Informació

IoT Partners és una empresa consultora que proporciona solucions hardware/software completes a la industria de IoT focalitzant-se en serveis com l'acceleració de projectes tecnològics a través de la consultoria, el disseny de prototips i la formació d'equips.

Quina activitat desenvolupen dins el món IOT?

  • Consultoria IoT: Anàlisi i feedback de projectes. Estudis de viabilitat i assessorament.
  • Gestió de projectes: Coordinem la part tècnica del projecte i la gestió amb terceres parts.
  • Team mentoring: Guiem equips per desenvolupar projectes amb metodologies de treball àgils.
  • Disseny de sistemes IoT: Sistemes encastats de baix consum, amb prestacions per pre-procés de dades iconnexió a internet.
  • Desenvolupament: Firmware per a microcontroladors, sistemes de back-end, bases de dades i aplicacions.
  • FormacióFormem equips en aquest nou camp de futur amb seminaris personalitzats.

Informació de contacte

IoT Partners
Montserrat, 6
08160 – Montmeló

Màrius Montón
+34 617 738 203
marius@iot-partners.com