Informació

IoT lab sorgeix del grup d'investigació Wireless Networking de la Universitat Pompeu Fabra com a espai d'innovació on es fusionen projectes de recerca i transferència de tecnologia dins l’àmbit d’IoT.

Quina activitat desenvolupen dins el món IOT?

Descripció de les activitats de l’empresa en l’àmbit de les IoT

IoT lab se centra en el paradigma d’Internet de les Coses i el seu impacte en la nostra vida quotidiana mitjançant la incorporació al món digital d’una gran quantitat de processos de baixa automatització procedents d’una àmplia varietat de sectors.

La recerca a l’IoT lab se centra principalment en l’exploració de nous conceptes, tecnologies i paradigmes de comunicació aplicats a xarxes sense fils. Dins l’àmbit de recerca de l’IoT, ens centrem en el disseny i l’avaluació de nous protocols d’enllaç i de xarxa, millorant la qualitat de servei, l’eficiència energètica i l’autoconfiguració de la xarxa, entre altres aspectes.

Aquests dissenys es realitzen sota diverses restriccions, com ara la qualitat del servei o l’eficiència energètica. Els principals temes tractats són l’autoconfiguració, l’autocaptació i la cooperació, considerats com la base principal de la IoT.

Informació de contacte

IoT lab 
Roc Boronat 138, 08018 Barcelona

Albert Bel Pereira
935421510
iotlab@upf.edu