Motivació

En un entorn en que les empreses no tenen informació ni gestió dels seus actius energètics, el projecte amb Wattabit té com a missió ajudar a les empreses de serveis energètics i gestors d’instal·lacions a optimitzar el consum energètic per gestionar l’energia proactivament, augmetant l’eficiència i millorar el rendiment operatiu per reduir costos i la rentabilitat de les instal·lacions. En aquest projecte, Ilimit facilita la part Cloud especialitzada en BigData.

Objectiu

Ilimit colabora amb:

  • Suport a Wattabit per evolucionar el seu projecte IoT i Bigdata al Cloud.
  • Dotar d’una infraestructura de computació estable i amb possibilitat de ràpid escalat.
  • Proporcionar una infraestructura d’emmagatzematge ràpida, segura i escalable que permeti un creixement exponencial del volum de dades.
  • Al ser un servei energètic dirigit a grans corporacions, la seguretat és un aspecte prioritari.

Solució tecnológica

Ilimit va apostar per:

  • Cloud públic en alta disponibilitat sobre plataforma WMWARE
  • Serveis gestionats de suport 24×7
  • Plataformes de balanceig i acceleració de continguts
  • Protecció contra atacs DoS i injecció de codi maliciós

En quant a la implantació s’ha fet servir un procediment amb metodología Agile mitjançant Scrum.

Model de negoci

El model de negoci es basa en pagament per ús mitjançant empreses distribuidores de “Utilities”.

Resultats

  • Wattabit disposa d’una plataforma estable i fàcilment escalable.
  • Tota l’experiència i coneixement de l’equip tècnic de Ilimit es posa a disposició del projecte, en forma de serveis gestionats, per acompanyar en tot moment l’evolució en creixement i necessitats del nostre client.

Estat actual

Aquesta solució porta operativa des de setembre del 2015. L’aplicació es trova en el mercat des d’aquest agost amb una nova versió optimitzada.