Informació

Filial d’empresa japonesa que és a Catalunya desde 1991 dedicada a la fabricació de dispositius i equips relacionats amb l’emissió i detecció de llum. L’empresa matriu japonesa Hamamatsu es va crear a l’any 1953, te 2000 empleats i factura més de 1000 milions USD.

Quina activitat desenvolupen dins el món IOT?

Fabricants sensors de llum i de color que poden servir per ajustar la intensitat d’una pantalla. També sensors de barrera per aplicacions en diversa maquinària industrial. Detectors de distància que poden anar tant en telèmetres com en petits robots per reconèixer l’entorn.

Components emissors i detectors en fibra òptica de plàstic per entorns de comunicacions petits com són cases o cotxes. Diversos sensors d’espectre visible i infrarroing per detecció i anàlisi de materials com poden ser gasos, liquids, menjars, etc.

Informació de contacte

Hamamatsu
Argenters, 4 edifici 2
08290 – Cerdanyola

David Castrillo
(+34) 935 824 430
(+34)  667 675 337
dcastrillo@hamamatsu.es
infospain@hamamatsu.es