Motivació

Optimitzar l'eficiència de la producció, a través del monitoratge i presa de decicions en diferents zones dins de les instal·lacions de Seat.

Objectiu

Centralitzar la informació amb sistemes de gestió informàtics, per tal d’incrementar l’eficiència, qualitat i optimització de costos.

Solució tecnológica

Geprom ha desenvolupat i continua evolucionant Legato per al client a través de les múltiples connexions de tots els dispositius (robots, IoT, persones, etc.). S’han actualitzats els servidors per a gagrantir l’alta disponibilitat, per a la gestió de més de 500PLC i per a 100 milions de registres.

Model de negoci

Geprom ha desenvolupat el 100% de la solució. Ara, Seat és capaç de gestionar la seva producció diària i decidir sobre ella. L’empresa automobilística ha incrementat el seu benefici en un 11% gràcies a diversos factors:

  • Més vendes
  • Major capacitat de producció en menys temps
  • Reducció de costos operatius

Resultats

Màxima visibilitat i transparència en la informació.

Estat actual

Actualment, Geprom gestiona més de 500 PLCs i està incorporant el sistema per a la producció d’un nou model, amb previsió de gestionar més de 800 PLCs.