Informació

Fluendo és una empresa líder de solucions multimèdia basades en GStreamer, un framework open-source i multiplataforma. El seu portfoli de solucions programari inclou des de còdecs optimitzats d'àudio i vídeo fins a complexes aplicacions de reproducció de contingut en streaming.

Fundada a finals del 2004 a Barcelona, Fluendo es va crear amb l’objectiu de proveir d’una solució legal per a la reproducció d’arxius multimèdia mitjançant un framework obert i multiplataforma anomenat GStreamer.

Durant més de 13 anys, Fluendo ha estat sempre a l’avantguarda en el desenvolupament de productes multimèdia basats en aquest framework, contribuint, de forma molt activa, al creixement de la comunitat de GStreamer.

Quina activitat desenvolupen dins el món IOT?

Des d’un punt de vista tècnic, el framework GStreamer està dissenyat per a facilitar la generació d’aplicacions que gestionen streams d’àudio i vídeo, donant als desenvolupadors la capacitat de processar qualsevol tipus de flux. Des d’un punt de vista d’usuari, GStreamer millora substancialment l’experiència multimèdia, ja que els arxius de vídeo i d’àudio es reprodueixen sense problemes, mentre que el consum de memòria es redueix al mínim.

Informació de contacte

Gregori Martínez
gmartinez@fluendo.com | (+41) 78 205 45 77

Avinguda Diagonal, 579, 08014 Barcelona
Web | LinkedIn | Twitter