Informació

Energy Tools és la consultora energètica líder per a clients amb comptes grans i subministraments de múltiples accessos, especialitzada en la compra d'electricitat i gas. El seu servei es basa en l'assessorament del client pel que fa a l'estratègia òptima de compra d'energia assegurant un estalvi econòmic.

Quina activitat desenvolupen dins el món IOT?

Consultora energetica per clients de mitja i alta tensió, multipunts i AAPP. Són especialistes en la implementació de dispositius per mesurar el consum d’electricitat de forma remota mitjançant els següents dispositius:

  • Comptadors instal·lats en el punt d’entrada de la instal·lació elèctrica per mesurar el demanda elèctrica global.
  • Subcomptador d’energia, instal·lat a la presa d’entrada de l’equip o les màquines amb l’objectiu de mesurar la demanda elèctrica del dispositiu.

Informació de contacte

Xavier Sanyé Mengual
xsanye@energy-tools.net | 972 271 969

Contacte
Plaça Vayreda, 5, 17800 Olot (Girona)
Web | LinkedIn | Twitter