Informació

Provinent de la sensorització, monitoratge i control optimitzat per a aconseguir eficiència energètica i d'altres recursos, Ctrl4 Enviro incorpora actualment anàlisi d'imatge per computador com a sistema avançat de detecció d'esdeveniments per tal de complementar els sensors convencionals.

Quina activitat desenvolupen dins el món IOT?

  • Sistemes de visió intel·ligent personalitzats aplicats a la detecció, caracterització i comptatge de persones, vehicles, animals; colorimetria, fuites de gasos, etc.
  • Aplicació a sistemes d’informació en Smart Cities, estacions d’esquí, gestió d’aparcaments (reconeixement de plaques de matrícula de vehicles en moviment), smart surveillance, control d’instal·lacions tècniques en edificis i altres.
  • Projectes en curs a Barcelona, França, Itàlia, Àustria o Hongria.

Informació de contacte

Ctrl4 Enviro
Avda. Can Domènech, Edifici Eureka
Parc de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona
08193, Bellaterra

Anton Gomà
618574307
anton.goma@ctrl4enviro.com