Informació

CESVA és una empresa fundada l'any 1969 a Barcelona i especialitzada en disseny i fabricació d'equips per a la mesura i control del soroll.

Quina activitat desenvolupen dins el món IOT?

  • T120 SENSOR DE SOROLL :

El TA120, dissenyat l’any 2014, és el primer sensor de soroll IoT amb precisió sonomètrica del mercat i reuneix en un equip de dimensions reduïdes la precisió d’un sonòmetre classe 1, la màxima protecció d’un kit d’intempèrie professional (pluja, neu, vent, pols, ocells, IP65) i la connectivitat total amb les més importants plataformes: NoisePlatform (de CESVA) i de codi obert com Sentilo i protocols industrials.

El TA120 garanteix una mesura de soroll amb la màxima precisió i fiabilitat.

  • NoisePlatform PLATAFORMA ONLINE DE MONITORITZACIÓ DE SOROLL

NoisePlatform és una plataforma al núvol que visualitza en temps real i analitza de forma dinàmica el soroll mesurat per una xarxa de sensors que permeten monitoritzar completament tota l’àrea d’influència d’activitats sorolloses com infraestructures de transport, ciutats (Smart Cities), plantes industrials, zones d’oci o zones tranquil·les com parcs naturals o platges.

Informació de contacte

CESVA instruments, s.l.u.
C/ Maracaibo 6
08030 Barcelona

Joan Casamajó
(+34) 934 335 240
jcasamajo@cesva.com

Linkedin
Twitter
Google+