Informació

NPAW és una companyia capdavantera en eines de business intelligence i Big Data a nivell mundial.La plataforma YOUBORA permet la captació de dades en multidispositiu i multiformat, el seu tractament i presentació en temps real en una interface gràfica i intuïtiva com a base per a la presa de decisions basades en dades.

Quina activitat desenvolupen dins el món IOT?

YOUBORA és una eina troncal en la cadena de valor, que recopila dades, les processa i la converteix en informació accionable amb una interfície gràfica intuitiva i amigable.

  • Plataforma IoT per ingesta, transformació i emmagatzematge de qualsevol tipus de dada en un entorn robust i escalable, ingestant en la actualitat [començaments 2021] +4.000 Milions events/dia des de +270 milions de dispositius [ingesta de +8TB/dia]. Plataforma oberta a la ingesta de dades des d’altres sistemes.
  • Plataforma d’analítica per al processament, correlació, tractament i investigació de les dades amb capacitat de filtratge multidimensional il·limitat i capacitat de generació de tants quadres de comandaments com calguin. Inclou, entre d’altres, eines de reporting, alerta i motors de machine learning per la identificació de patrons i la predicció de comportaments o problemes. Oberta a la exportación cap a d’altres sistemes.

Informació de contacte

NPAW
C/ Roc Boronat, 23
08005 Barcelona
+34 931 222 111
@NicePeopleAW

Alex Colás
+34 931 222 111
alex.colas@nicepeopleatwork.com

Víctor Carbonell
+34 931 222 111
victor@nicepeopleatwork.com