Informació

AIFOS Digital és una consultoria en transformació digital, IoT i Smart pel sector públic i privat

Quina activitat desenvolupen dins el món IOT?

  • Elaboració de Plans Directors de Transformació en IoT i Smart
  • Definició funcional i necessitats de negoci en l’àmbit IoT i Smart
  • Oficina de Projectes en IoT i Smart

Informació de contacte

Pedro Lisbona
66778567 | plisbona@aifosdigital.com

Calle de Balmes, 150, Barcelona, Cataluña 08008

LinkedIn | Twitter